Λογιστικές υπηρεσίες

  Αρχική/Λογιστικές υπηρεσίες

 

 

1.Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών.

2.Εξαγωγη λογιστικών και στατιστικών στοιχείων έτοιμων για αξιοποίηση απο τις επιχειρήσεις πελάτες μας.

3.Υποστήριξη σε λογιστικά ζητήματα απέναντι σε κάθε λογιστικό έλεγχο.

4.Ανάλυση και παρουσίαση όλων των νέων λογιστικών νόμων και κανόνων.

5.Εφαρμογή σύγχρονων λογιστικών πρακτικών για άμεση και σωστή ενημέρωση των κέντρων ελέγχων των επιχειρήσεων.

6.Σύγκριση λογιστικών αποτελεσμάτων διαφόρων περιόδων προκειμένου να συνταχθούν αποτελέσματα για την πορεία της επιχείρησης.

7.Χρήση προηγμένων τεχνολογικά συστημάτων για ενημέρωση των πελατών (e-mail, sms, κ.α).

8.Χρήση προηγμένων τεχνολογικά συστημάτων για την λογιστική παρακολούθηση.